14493

Mersin Damızlık Birliği


           Ülkemiz, hayvansal üretimi artan talebi karşılayacak şekilde artıramadığından ithalatçı ülke haline gelmiştir.
 Hayvansal üretimin artırılmasının başlıca yolu ıslahtır. Islah yapabilmenin koşulu da soy kütüğü kayıtlarının tutulmasıdır.Soy kütüğü ve diğer damızlık çalışmalarının sürekli ve belirli bir sistemde yürütülmesinde başarının anahtarı, yetiştiricileri işin içine çekmek ve onlara sorumluluk yüklemek, sorunları ve çözümlerini sahiplenmelerini sağlamaktır. Bunun da gerçekleşmesinin bilinen en iyi yolu, yetiştiriciler tarafından kurulan ve yönetim Yetiştirici Birlikleridir.