14493

Projeler

Ön Soy Kütük projesi
Amacı
Damızlık nitelikli sığırların tespitini sağlayarak soykütüğü sistemi için alt yapı oluşturulması
Ülkemizde yetiştirilen ve suni tohumlama yöntemiyle tohumlanan sığırların kayıt altına alınması
Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi
Türkiye genelinde sığır yetiştiriciliği ile ilgili istatistiklerin elde edilmesi

Soy Kütük Projesi
Amacı

 1. Türkiye çevre koşullarına uyumlu, yüksek verimli ve uzun ömürlü sığırlar elde etmek
 2. Kaliteli damızlık sığır ihtiyacını ülke içerisinden karşılamak
 3. Sisteme kayıtlı yetiştiricilerin iyi bir sürü idaresi ile karlılığını sağlayarak, AB ülkelerindeki işletmeler ile rekabet şanslarını artırmak
 4. Türkiye’nin et ve süt talebini karşılamaya yönelik sürdürülebilir üretim ve ıslah politikaları gerçekleştirmek
 Faaliyetler
 1. İşletme Tanımlama ve Kayıt
 2. Hayvan Tanımlama ve Kayıt
 3. Aylık Süt Ölçüm Kayıtları
 4. Yağ Oranı Ölçüm Kayıtları
 5. Sınıflandırma
 6. Tohumlama Kayıtları
 7. Buzağılama Kayıtları
 8. Sağlık Kayıtları
 9. Sürüden Ayrılma ve Sürüye Giriş Kayıtları
 10. Belgelendirme
 11. Islah Programı
 12. Sürü Döl Verimi Kayıtları
 13. Damızlık Değer Tahmini Gerekli Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Döl Kontrol Projesi
Amacı

Damızlık seçiminde en güvenilir yöntem olan Döl Kontrolü’nü uygulayarak Türkiye koşullarında döllerinin verimleri bilinen, denenmiş boğa spermaları üretmektir.
 
Neden Döl Kontrolü
Bugün dünyada sığırcılığı gelişmiş hemen her ülkede Yetiştirici Birlikleri tarafından Döl Kontrolü programı yürütülmekte ve her ülke kendi koşullarında en fazla kazanç sağlayacak boğaları seçerek ve bu boğaların spermalarını kullanarak sürünün verimini artırmaktadır.

Türkiye’de kullanılan spermaların çok büyük bir bölümü Türkiye koşullarında test edilmemiş boğalardan elde edilmiş spermalardır. Ülke içinde üretilen spermaların döl kontrolünden geçirilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Sperma ithal edilirken boğanın kendi ülkesindeki değerleri kriter olarak dikkate alınmaktadır. Oysa herhangi bir ülkede Döl Kontrolü’nden geçmiş ve oradaki değerlendirmeye göre yüksek verimliler arasında olan bir boğanın Türkiye’de aynı sonucu vermeme ihtimali mevcuttur. Ayrıca her ülke, kendi populasyonunda ıslah etmek istediği özellikler bakımından kendi ülkesi koşullarında üstün değerlere sahip boğaları seçmektedir. Yani ıslah, her ülkede ülke tercihleri, yetiştirici koşulları ve özelliklerin ülke içindeki ekonomik önemi dikkate alınarak yürütülen bir faaliyettir. Bu nedenle her ülke ıslah stratejisini kendi üretim ve ekonomik koşulları doğrultusunda planlamalıdır.

Bütün bu sebepler Türkiye’de denenmiş boğa sperması üretimini gerçekleştirebilmek için Döl Kontrolü Projesi’ni gündeme getirmiştir. Türkiye’de döl kontrolünün uygulanabileceği kayıtlı hayvan ve sisteme sahip tek kuruluş Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’dir.

Türkiye’de döl kontrolünden geçmiş boğalar sadece Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yürütülen Döl Kontrolü Projesi kapsamında teste alınan boğalardır